Wyższe kary za brak OC w 2016 roku

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla właścicieli samochodów. Od 2016 roku brak OC będzie skutkował nałożeniem wyższych niż dotychczas kar finansowych. O ile wyższych?

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zostały wymienione sytuacje, w których dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC. Przykładem jest tu upływ okresu, na który umowa została zawarta. Jeżeli właściciel pojazdu nie podpisze nowej umowy, oznacza to brak OC.

Ile to będzie kosztować?

Jakie kary są przewidziane za brak OC? Ich wysokość jest uzależniona od kilku czynników, m.in. rodzaju pojazdu. Zgodnie z ustawą obowiązuje następujący podział:

  • samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki samochodowe – naliczona kara stanowi równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. 5,25 tys. zł, w 2016 r. – 5,55 tys. zł),
  • samochody osobowe – naliczona kara to równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 3,5 tys. zł, w 2016 r. – 3,7 tys. zł),
  • pozostałe pojazdy – nalicza się karę w równowartości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 580 zł, w 2016 r. – 620 zł).

Wysokość kary za brak OC jest uzależniona również od okresu pozostawania bez polisy:

  • do 3 dni – nalicza się 20% pełnej opłaty karnej,
  • od 4 do 14 dni – nalicza się 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – właściciel będzie zobowiązany do wniesienia 100% opłaty karnej.

Zignorowanie wezwania do zapłaty przez osobę zobowiązaną do podpisania umowy OC skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania administracyjnego (egzekucję prowadzi naczelnik urzędu skarbowego) i zwiększeniem sumy do zapłaty o koszty administracyjne.

<<< Powrót
Dodano: 15 Styczeń 2016

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line