Zmiany Assistance do ubezpieczeniu komunikacyjnego

W celu wzmocnienia konkurencyjności na rynku oraz uatrakcyjnienia oferty ubezpieczeń komunikacyjnych UNIQA z dniem 1 lutego 2016 roku UNIQA wprowadza nowe zmiany dotyczące produktu. Assistance do ubezpieczenia komunikacyjnego w UNIQA oferowany jest w czterech wariantach: Standard, Komfort Plus, Premium oraz VIP Plus.

Zmiany obejmują:

  • Zwiększenie limitu wieku pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia z 10 do 15 lat.
  • Zwiększenie limitu holowania pojazdu unieruchomionego wskutek wypadku:
    • W wariantach Komfort Plus limit holowania rośnie z 70 km do 150 km.
    • W wariancie Premium z 200 do 400 km.
    • W wariancie VIP Plus, brak limitu na świadczenie holowania pojazdu po wypadku do stacji obsługi, miejsca zamieszkania lub celu podróży na terenie RP. W przypadku wystąpienia zdarzenia poza granicami RP holowanie do miejsca zamieszkania w Polsce realizowane jest jeżeli do zdarzenia dojdzie w odległości do 200 km od granicy (dotychczasowy limit wynosił 150 km).
  • Wszystkie zmiany nie wpływają na wysokość składki za poszczególne warianty ubezpieczenia.
  • Produkt Assistance do polis OC i AC, który dedykowany jest klientom indywidualnym został opracowany i wdrożony wspólnie z Europ Assistance.
<<< Powrót
Dodano: 22 Luty 2016

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line