Twój BIZNES Plus - nowe ubezpieczenie dla MSP!

Twój BIZNES Plus to nowe ubezpieczenie dedykowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które będzie dostępne do sprzedaży już w maju 2016 r.

Twój BIZNES Plus to nowoczesne ubezpieczenie z unikalnymi klauzulami m.in. ubezpieczenia od upadłości likwidacyjnej, czy utraty czynszu oraz z atrakcyjną składką.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA podpowiada najlepiej dobrany do profilu prowadzonej działalności zakres ochrony i proponuje najlepsze rozwiązania dla takich branż, jak:  gastronomia, sprzedaż detaliczna, usługi hotelarskie, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi typu auto-serwis czy budownictwo.

Trzy warianty, trzy możliwości:

  1. Wariant szybki – dla mikroprzedsiębiorców posiadających majątek do 1 mln zł i osiągających przychód do 2 mln zł
  • jedna suma ubezpieczenia
  • szybka kalkulacja składki
  1. Wariant pełny – dla przedsiębiorców z rocznym przychodem nie przekraczającym 20 mln zł oraz dla firm, których wartość majątku nie przekracza 15 mln zł
  • możliwość ubezpieczenia tylko jednego ryzyka np. ognia lub kradzieży czy OC
  1. NOWOŚĆ! Wariant wynajem – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, lecz wynajmujących lub najmujących nieruchomość 
  • dedykowana klauzula ubezpieczenia utraty czynszu

<<< Powrót
Dodano: 29 Kwiecień 2016
OBRAZEK

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line