Już od 2 lat klienci korzystają z BLS w UNIQA

Bezpośrednia Likwidacja Szkód w UNIQA działa już od 2 lat. W tym czasie obsłużyliśmy w ramach BLS ponad 7 tys. szkód i wypłaciliśmy ponad 16 mln zł odszkodowań. Nasi klienci docenili nasze starania, wysoko oceniając jakość obsługi likwidacji szkody – ocena 4,2 na 5-puntowej skali.

Innowacyjność UNIQA
UNIQA jest jednym z dwóch ubezpieczycieli, którzy jako pierwsi wprowadzili usługę BLS powszechnie - dla wszystkich klientów, posiadających pojazdy osobowe. W marcu 2015 roku UNIQA podpisała także porozumienie w sprawie przyjęcia BLS wg rozwiązania wypracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń.


BLS to świetny argument sprzedażowy
BLS to mocna strona OC komunikacyjnego UNIQA i dobry argument w rozmowie z klientem. BLS zapewnia klientowi wysoką jakość serwisu likwidacyjnego, co zwiększa prawdopodobieństwo zatrzymania klienta w UNIQA.

Korzyści z BLS dla klienta:
- Bez formalności
Klient zgłasza szkodę spowodowaną przez osobę trzecią bezpośrednio do UNIQA bez konieczności dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela.

- Pojazd zastępczy w cenie
Na czas naprawy samochodu klient otrzymuje auto zastępcze bez dodatkowych opłat.

- Likwidacja wszystkich szkód rzeczowych
Zrefundowane mogą zostać wszystkie szkody rzeczowe – częściowe i całkowite do wysokości 30 000 zł.

Pobierz

<<< Powrót
Dodano: 13 Wrzesień 2016
OBRAZEK

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line