Program UNIQA Wspólnota - specjalne warunki PWM dla Wspólnot z nowymi budynkami - nowa odsłona od 18 listopada 2016

Zmianie uległ minimalny wiek budynku kwalifikującego Wspólnotę do Programu z 10 lat na 60 lat.

Program jest dla Państwa dostępny od 18 listopada 2016r. Mamy nadzieję, iż dzięki konkurencyjnej ofercie ochrony przyczyni się do rozwoju sprzedaży w segmencie nowych wspólnot mieszkaniowych.

Zalety programu ubezpieczeniowego dla wspólnot mieszkaniowych z budynkami do 60 lat

  • preferencyjne warunki ubezpieczenia dla WM, posiadających co najmniej jeden budynek w wieku do 60 lat
  • możliwość ubezpieczenia Wspólnoty w zakresie ALL RISK
  • przepięcia i przetężenia w dźwigach osobowych,
  • graffiti w ryzyku wandalizmu
  • korzystne warunki cenowe – nowa stawka taryfowa
  • limit odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięcia i przetężenia do 300.000 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pakiet przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków i kamienic. Aby zapewnić kompleksową obsługę klienta produkt łączy w sobie kilka ubezpieczeń. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest zakup co najmniej ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych proponujemy bardzo szeroki zakres ubezpieczenia zawierający między innymi: katastrofę budowlaną, przepięcia i przetężenia, trzęsienia ziemi. Pakiet dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych to kompleksowa i pełna ochrona majątku na jednej polisie, to również specjalistyczny pakiet dostosowany do działalności wspólnot mieszkaniowych. Uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń - jeden wniosek, jedna polisa, wspólne ogólne warunki ubezpieczenia - zapewniają korzystne składki i minimum formalności. Proponowane ryzyka pozwalają stworzyć program ubezpieczeniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb właścicieli budynków i kamienic.

<<< Powrót
Dodano: 23 Listopada 2016
OBRAZEK

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line