Promocja - Twój DOM Plus

Ubezpieczenie Twój DOM Plus jest skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych. Umowę zawiera się poprzez ubezpieczenie od zdarzeń losowych co najmniej jednego z wymienionych przedmiotów tj. budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego/ruchomości domowych/stałych elementów budynku lub lokalu mieszkalnego.

Już na tym etapie można zdecydować jaki zakres odpowiada w sposób idealny potrzebom Ubezpieczonego.

Następnie można zaproponować wiele opcji dodatkowych np:
1. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego poza miejscem
ubezpieczenia,
4. ubezpieczenie NNW.

Standardowo do każdej polisy rocznej lub trzyletniej oferowane są usługi Assistance bez dopłaty składki.
Można opłacić składkę 15 zł (rocznie) i uzyskać dostęp do Assistance Medycznego dla całej rodziny, ubezpieczenia przedłużonej gwarancji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych.

Można również, niezależnie, ubezpieczyć dom letniskowy i mienie w budowie.

<<< Powrót
Dodano: 05 Styczeń 2017
OBRAZEK

Formularz kontaktowy


Podanie danych jest dobrowolne. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15, jako administrator danych, informuje Panią/Pana o prawie dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach realizacji kontaktu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A. Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące moich danych osobowych w celu przedstawiania mi w przyszłości ofert marketingowych.
(Brak zgody spowoduje usunięcie danych niezwłocznie po realizacji kontaktu)
Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A Przedstawicielstwo Biała Podlaska Al. 1000-lecia 28a/15 i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(Brak zgody uniemożliwi wysyłanie ofert drogą elektroniczną)


Zadaj pytanie on-line